Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Wojciech Breowicz” » Teczki » Teczka „Korespondencja”

1934 - 07 - 02
image List z "Polskiej Prawdy w Brazylii" »

1934 - 11 - 13
image List z Oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Spis książek wysłanych do Wojciecha Breowicza »

1934 - 11 - 13
image Spis książek wysłanych do Terezyny »

1935 - 01 - 03
image List skierowany do Rodaków, Junaków dorzecza Ivahy, Parany »

1934 - 12 - 22
image List od Stefana Miechowicza »

1934 - 03 - 04
image List od przyjaciela z 1934 r. »

1933 - 10 - 20
image List od Pawła i Władka »

1919 - 11 - 14
image List do Wojciecha Breowicza z Tygodnika Piast »

1933 - 09 - 12
image List do Wojciecha Breowicza z Tygodnika Piast - z 1933 r. »

1921 - 09 - 07
image List od Roberta Rydza »

1931 - 03 - 06
image List od Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast" »

1929 - 06 - 28
image List od Józefa Kapuścińskiego z 1929 r. »

1922 - 08 - 24
image List od Józefa Kapuścińskiego z 1922 r. »

1922 - 12 - 04
image List od Józefa Kapuścińskiego z 1922 r. »

1923 - 02 - 14
image List od Józefa Kapuścińskiego z 1923 r. »

1922 - 10 - 02
image List od Józefa Kapuścińskiego z października 1922 r. »

1922 - 07 - 24
image List od Józefa Kapuścińskiego z lipca 1922 r. »

1924 - 05 - 09
image List z wydawnictwa "Siew Wolności" »

1924 - 04 - 10
image List z wydawnictwa "Siew Wolności" z 1924 r. »

1926 - 03 - 27
image List od Pawła Kubisza »

1927 - 03 - 15
image List do Wojciecha Breowicza »

1927 - 01 - 29
image List od Pawła Kubisza »

1928 - 09 - 04
image List do Wojciecha Byczka »

1928 - 10 - 28
image List od Księgarni państwowych "Lot" »

1929 - 08 - 13
image List od przyjaciela do Wojciecha Breowicza z 1929 r. »

1929 - 04 - 13
image Podziękowanie za nadesłane pisma »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List od Stanisława Grzybały do Wojciecha Breowicza »

1932 - 06 - 03
image List od Eugeniusza Bielewicza »

1932 - 08 - 03
image Podziękowanie za otrzymany list od Wojciecha Breowicza »

1933 - 04 - 09
image List od Eugeniusza Bielewicza z prośbą o napisanie wiersza poświęconego pamięci W. Witosa »

1933 - 12 - 04
image Podziękowanie od Eugeniusza Bielewicza za nadesłane wiersze »

1933 - 04 - 19
image List od Eugeniusza Bielewicza z 1933 r. »

1933 - 08 - 30
image List do Wojciecha Breowicza od K.Ł.Lesiowskiej »

1933 - 08 - 30
image List do Wojciecha Breowicza od K.Ł.Lesiowskiej z podziękowaniem za list i wiersze »

1933 - 09 - 01
image Listy od przyjaciela z 1933 r. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Listy od przyjaciela z listopada 1933 r. dotyczące publikacji wierszy Wojciecha Breowicza »

1933 - 08 - 28
image List od przyjaciela z listopada 1933 r. »

1935 - 02 - 05
image List od Stanisława Juchy »

1935 - 02 - 04
image List z Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej »

1935 - 01 - 22
image List od sekretarza Ligi Morskiej i Kolonialnej »

1935 - 02 - 05
image List od uczniów kl. VI z Gimnazjum C. Waszczyńskiej z Łodzi »

1935 - 03 - 11
image List od Stefana Miechowicza »

1939 - 08 - 24
image List z pisma katolickiego "Polska Prawda" »

1939 - 12 - 09
image Potwierdzenie nadania listu z " Gazety Polskiej w Brazylii" »

1940 - 01 - 05
image List z " Gazety Polskiej z 1940 r. »

1940 - 01 - 24
image List z " Gazety Polskiej" z 1940 r. »

1940 - 02 - 16
image List z Gazety Polskiej z lutego 1940 r. »

1940 - 02 - 22
image List w sprawie zbiórki pieniędzy na ofiary wojny »

1940 - 02 - 23
image Wykaz czytelników "Gazety Polskiej" »

1940 - 03 - 05
image List z Gazety Polskiej z marca 1940 r. »

1940 - 04 - 08
image List z " Gazety Polskiej" z kwietnia 1940 r. »

1940 - 07 - 26
image List z Gazety Polskiej z lipca 1940 r. »

1940 - 07 - 26
image List z Gazety Polskiej z sierpnia 1940 r. »

1940 - 12 - 17
image List z Gazety Polskiej z grudnia 1940 r. »

1941 - 01 - 16
image Pismo z Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago »

1941 - 10 - 27
image List od Jakuba »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Odpowiedź na list Wojciecha Brewoicza w sprawie książek dla dzieci uczęszczających do szkoły »

1934 - 10 - 13
image List w sprawie dostarczenia książek »

1934 - 09 - 24
image List od Rudolfa Tożyńskiego »

lata 30.
image List z Oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej »

1942 - 07 - 02
image List od Józefa Gieburowskiego »

1942 - 06 - 21
image List z czerwca 1942 r. »

1942 - 07 - 02
image List do Jana Penczkowskiego »

1834 - 08 - 02
image List od Władysława Turka »

1934 - 09 - 03
image List z redakcji Gazety Grudziądzkiej »

1934 - 08 - 25
image List z redakcji Gazety Grudziądzkiej »

1937 - 03 - 24
image List od Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół w Brazylii »

1930 - 01 - 11
image List z tygodnika Rola »

1935 - 05 - 22
image List z Akcji Literackiej – czasopisma miesięcznego »

1935 - 04 - 23
image List od przyjaciela Józefa Kapuścińskiego »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List z Przemyśla od Józefa Kapuścińskiego z 1947 r. »

1948 - 08 - 10
image List od Józefa Kapuścińskiego »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List od Józefa Kapuścińskiego »

1946 - 06 - 23
image List od Józefa Kapuścińskiego »

1930 - 01 - 09
image List z tygodnika Przyjaciel Ludu »

1935 - 05 - 02
image List ze Światowego Związku Polaków z Zagranicy »

1935 - 05 - 31
image List ze Światowego Związku Polaków z Zagranicy do Zygmunta Maciejczyka »

1936 - 03 - 25
image Potwierdzenie wysłania listu »

1936 - 03 - 25
image Potwierdzenie wysłania listu do Związku Kobiet w Warszawie »

1936 - 02 - 18
image List ze Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet »

1936 - 03 - 22
image List W. Breowicza do Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet »

1936 - 12 - 12
image List od Józefa Kapuścińskiego »

1936 - 02 - 29
image List do Wojciecha Breowicza z 1936 r. »

1936 - 02 - 29
image List z redakcji Polskiej Prawdy w Brazylii »

1936 - 03 - 15
image List Wojciecha Breowicza do redakcji Gazety Grudziąckiej »

1936 - 10 - 05
image List z Gazety Polskiej w Brazylii »

1936 - 11 - 09
image List do Wojciecha Breowicza »

1936 - 11 - 30
image List od Referenta Oświaty »

1936 - 12 - 23
image List od redakcji Polskiej Prawdy w Brazylii »

1937 - 01 - 14
image List z Wydziału Oświaty »

1937 - 01 - 08
image List z Wydziału Oświaty »

1937 - 02 - 14
image List z Wydziału Oświaty »

1937 - 02 - 20
image List z Polskiej Prawdy z Brazylii »

1937 - 03 - 06
image List od Zrzeszenia Nauczycielstwa Szkół Polskich »

1935 - 08 - 09
image List do Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List w sprawie Związku Literatów Ludowych »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Potwierdzenie wysłania listów z 1935 r. »

1936 - 05 - 29
image List z Gazety Polskiej w Brazylii »

1936 - 04 - 21
image List z Zakładu Graficznego i Wydawniczego Wiktora Kulerskiego »

1937 - 11 - 15
image List do Wojciecha Breowicza z 1937 r. »

1933 - 07 - 29
image List do Wojciecha Breowicza z 1933 r. »

1937 - 07 - 30
image List do Wojciecha Breowicza »

1941 - 10 - 06
image List od księdza Walentego »

1941 - 11 - 20
image List do rodziny Kimeczków »

1942 - 05 - 03
image List od Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej »

1944 - 05 - 11
image List z Ambasady Brazylijskiej »

1948 - 03 - 10
image List od Antoniego Olchy »

1949 - 12 - 22
image List od Heleny Werpachowskiej »

1959 - 12 - 04
image List do inżyniera Władysława Federowicza »

1958 - 04 - 09
image List do inżyniera Władysława Federowicza »

1958 - 04 - 28
image List od Władysława Federowicza »

1959 - 12 - 28
image List od Władysława Federowicza »

1960 - 01 - 17
image List do Władysława Federowicza »

1964 - 12 - 03
image List od Władysława Federowicza »

1961 - 05 - 19
image List od Władysława Federowicza »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Krótka informacja o nadaniu listu »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Informacja o odbiorcy listu »

1959 - 11 - 20
image List do Dutkiewicza »

1959 - 11 - 08
image List do dr Piotra Głowackiego »

1961 - 01 - 11
image List do redakcji tygodnika "7 dni" »

1960 - 09 - 10
image List od Franciszka Klucha »

1960 - 12 - 24
image List od Franciszka Klucha »

1960 - 11 - 19
image List od Franciszka Klucha »

1960 - 08 - 27
image List od B. Olszewskiego »

1961 - 09 - 13
image List od B. Olszewskiego »

1961 - 09 - 18
image List do B. Olszewskiego od W. Breowicza »

1961 - 08 - 14
image List do redaktora „Ludu” »

1960 - 09 - 27
image List do Ludwika R. Gajewskiego »

1960 - 10 - 02
image List do Wojciecha Breowicza »

1960 - 12 - 27
image List od Stanisława Pylaka »

1960 - 02 - 19
image List do Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego »

1961 - 07 - 13
image List od Redaktora naczelnego tygodnika „7 Dni” »

lata 60.
image List od Redaktora naczelnego tygodnika „7 Dni" - 1961 r. »

1961 - 05 - 13
image List do Wiery Sokołowiczowej »

1961 - 02 - 03
image List od Wiery Sokołowiczowej »

1961 - 05 - 21
image List do Pana Hryńcza »

1961 - 04 - 17
image List od Wiery Sokołowiczowej »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List od Wiery Sokołowiczowej »

1961 - 08 - 27
image List do przyjaciela Władysława Topaczewskiego »

1960 - 07 - 11
image List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego »

1960 - 10 - 10
image List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego »

1961 - 02 - 12
image List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego »

1961 - 10 - 13
image List do przyjaciela Władysława Topaczewskiego »

1961 - 03 - 05
image List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego »

1961 - 06 - 07
image List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego »

1962 - 03 - 20
image List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego »

1961 - 04 - 20
image List od Longina Panasiewicza »

1961 - 07 - 20
image List od Longina Panasiewicza »

1961 - 03 - 25
image List do Wojciecha Breowicza z Porto Alegre »

1961 - 04 - 16
image List do Władysława Dudkiewicza »

1962 - 11 - 01
image List do ks. Józefa Zająca »

1963 - 02 - 15
image List do Zarządu Głównego Stronnictwa Ludowego »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List od dr Felixa Werpachowskiego »

1962 - 06 - 19
image List od Heleny Werpachowskiej »

1961 - 10 - 11
image List do redaktora "Ludu" »

1962 - 01 - 18
image List do redaktora "Ludu" »

1962 - 12 - 26
image List od Władysława Federowicza »

1962 - 04 - 10
image List od Antoniego Olcha »

1962 - 08 - 19
image List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka »

1962 - 09 - 28
image List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka »

1961 - 12 - 26
image List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka »

1962 - 01 - 12
image List od Wojciecha Breowicza do Stefana Pochwatka »

1961 - 02 - 10
image List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka »

1961 - 05 - 18
image List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka »

1961 - 10 - 02
image List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka »

1961 - 07 - 18
image List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka »

1961 - 08 - 15
image List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka »

1962 - 01 - 01
image List do Wojciecha Breowicza od Stanisława Bućko »

1963 - 09 - 27
image List do redakcji "7 Dni" »

1963 - 07 - 17
image List od ks. Józefa Zająca »

1963 - 07 - 20
image List do ks. Józefa Zająca »

1964 - 08 - 28
image List do dr Władysława Chojnackiego »

1964 - 10 - 20
image List do dr Władysława Chojnackiego »

1964 - 08 - 06
image List z Polski od W. Wułkiewicza »

1964 - 11 - 26
image List od W. Wułkiewicza »

1964 - 03 - 20
image List od W. Wułkiewicza »

1964 - 04 - 01
image List do Karoliny »

1961 - 02 - 16
image List od Władysława Federowicza »

1965 - 11 - 24
image List do Polskiego Radia w Warszawie »

1924 - 09 - 24
image List z jednej z redakcji do Wojciecha Breowicza »

1924 - 05 - 01
image List z jednej z redakcji do Wojciecha Breowicza »

1928 - 06 - 14
image List z Małopolskiego Związku Młodzieży »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List do Wojciecha Breowicza »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List do Wojciecha Breowicza »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List od redaktora "Kalendarza Kółek Rolniczych" »

1928 - 12 - 13
image List od Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych »

1828 - 10 - 28
image List z redakcji "Młody Narodowiec" »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List do Wojciecha Breowicza »

1931 - 01 - 02
image Listy od Dyducha i Dąbrowskiego »

1931 - 10 - 27
image List od A. Żbikowskiego »

1933 - 01 - 14
image List z Wydawnictwa ODRODZENIE »

1933 - 09 - 08
image List od Karola Macka z Brzezinki »

1934 - 04 - 17
image List od Józefa Kapuścińskiego »

1934 - 06 - 09
image List od Antoniego Jabruckiego »

1934 - 07 - 19
image List od Władysława Hetmana »

1934 - 08 - 17
image List od Wawrzyńca Kosiaty »

1934 - 08 - 18
image List z Warszawy »

1934 - 08 - 09
image List od B. Politowicza »

1934 - 08 - 19
image List od Stefana Konczalskeigo »

1934 - 09 - 05
image List od Jana Więcka »

1934 - 09 - 15
image List od naczelnika gminy Karola Prileńskiego »

1933 - 10 - 08
image List od Stanisława Zuchary »

1933 - 10 - 10
image List od Piotra Paliwody »

1934 - 12 - 13
image Listy od dr. R. Gajdy i F. Gwiazdy »

1934 - 06 - 05
image List od Szczepana Sieji »

1935 - 04 - 14
image List z Lwowa »

1936 - 09 - 10
image List od Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Jubileuszowych Wojciecha Wiącka »

1939 - 11 - 25
image Telegram do Marii Bienia »

1949 - 04 - 09
image List od Zygmunata Lukasa »

1947 - 11 - 14
image List do Wojciecha Breowicza »

1947 - 10 - 23
image List do rodziny Kumyczków »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List od mjr Zielińskiego i kapitana Kamińskiego do dr Jeorge de Carvalho »

1953 - 06 - 08
image List z Łańcuta »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List od Mieczysława Szarfa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List od Ludwika Piotrowskiego »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List do Młodzieży i Władysława Romanowskiego »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Telegram do Wojciecha Breowicza »

1960 - 08 - 18
image List od Janiny M. Urban »

1960 - 12 - 07
image List do Jerzego Kossowskiego »

1960 - 08 - 20
image List do Jerzego Kossowskiego »

1961 - 01 - 02
image List od Jerzego Kossowskiego »

1960 - 11 - 17
image List od Jana Izydorczyka »

1960 - 10 - 21
image Korespondencja z Marianem Hesslem »

1961 - 01 - 17
image List od Mariana Hessla »

1960 - 08 - 12
image List od Mariana Hessla »

1960 - 02 - 08
image List od Mariana Hessla »

1962 - 09 - 17
image List od Mariana Hessla »

1960 - 12 - 23
image List od Mariana Hessla »

1960 - 12 - 29
image List od Teofila Kempy »

1962 - 01 - 02
image List od Teofila Kempy »

1960 - 05 - 21
image List od Teofila Kempy »

1962 - 05 - 18
image List od Teofila Kempy »

1961 - 03 - 20
image List od Teofila Kempy »

1961 - 06 - 12
image List od Teofila Kempy »

1960 - 11 - 27
image List od Teofila Kempy »

1960 - 12 - 26
image List do Wojciecha Breowicza dotyczący Zjazdu poetów i Działaczy polonijnych w Kurytybie »

1961 - 04 - 26
image List do Komisji Literackiej w Kurytybie »

1960 - 11 - 25
image List do Michała Sekuły »

1960 - 11 - 27
image List od Romana Skorupskiego »

1960 - 10 - 10
image List do Michała Sekuły, Hessla, Pochwatka, Kubistego »

1961 - 01 - 10
image List do Michała Sekuły »

1961 - 01 - 16
image List od Michała Sekuły »

1961 - 01 - 28
image List od Michała Sekuły »

1961 - 02 - 07
image List do Michała Sekuły »

1961 - 08 - 05
image List do Michała Sekuły »

1961 - 12 - 18
image List od Michała Sekuły dotyczący przyjazdu do Kurytyby »

1960 - 12 - 12
image List od Romana Skorupskiego »

1963 - 07 - 26
image List od Michała Sekuły z podziękowaniem za życzenia »

1961 - 05 - 15
image List od Romana Wachowicza »

1961 - 05 - 20
image List od Jana Dziworskiego »

1961 - 06 - 25
image List do Jana Dziworskiego »

1961 - 08 - 20
image List do Jana Dziworskiego »

1961 - 09 - 15
image List do Jana Dziworskiego »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List od Eugeniusza Wiśniewskiego »

1961 - 08 - 05
image List Wojciecha Breowicza do Eugeniusza Wiśniewskiego »

1961 - 07 - 05
image List od Stanisława Karpińskiego »

1961 - 05 - 09
image List od Jana Gwadery »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List od Jana Gwadery »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List od Romana Skorupskiego »

1961 - 02 - 19
image List od Romana Skorupskiego »

brak informacji o dacie wytworzenia
image List od Romana Skorupskiego »

1961 - 05 - 02
image List od Romana Skorupskiego »

1961 - 05 - 07
image List od Romana Skorupskiego »

1961 - 05 - 29
image List od Romana Skorupskiego »

1961 - 07 - 31
image List od Romana Skorupskiego »

lata 60.
image List od Romana Skorupskiego »

1962 - 01 - 12
image List do Romana Skorupskiego od Wojciecha Brewoicza »

1961 - 01 - 23
image List do Grabiasa od Wojciecha Breowicza »

1961 - 09 - 15
image List z Porto Alegre do Wojciecha Breowicza »

1961 - 03 - 09
image List od Juliana Lago z Ponta Grossa »

1961 - 03 - 10
image List do Wojciecha Breowicza z Virmond »

1961 - 03 - 17
image List do Wojciecha Brewoicza z Santa Rosa »

1961 - 04 - 04
image List od W. Radeckiego »

1961 - 08 - 17
image List od Adeli Wojtasiewicz »

1961 - 08 - 10
image List od Migueliny Korzekwa »

1961 - 02 - 02
image List od J. Grabiasa »

1961 - 09 - 03
image List Wojciecha Breowicza do Rodaków: Stanisława Pylaka, rodziny Sokołowicz, Jerzego Semeniuka i Jana Dysarza »

1962 - 05 - 24
image List od E. Kornanda z Polish Ocean Lines »

1962 - 05 - 30
image List Wojciecha Breowicza do Biblioteki Publicznej w Paranie »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.