Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Michalina Kurowska” » Teczki » Teczka „Fotografie”

1937 - 06 - 25
image Kurowska Michalina przy żniwach w 1937 roku »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Michalina Kurowska przy pracy w gospodarstwie »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Dożynki w Jaśle w 1958 roku »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Powiatowy zjazd Kółek Rolniczych i KGW w Jaśle w 1934 roku »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Dożynki w Jaśle w 1939 roku »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Michalina Kurowska - poetka ludowa »

1936-06-01 - 1936-08-31
image Półkolonia letnia prowadzona przez KGW w Żółkowie w 1936 r. »

1937-06-01 - 1937-08-31
image Półkolonia letnia prowadzona przez KGW w Żółkowie w 1937 r. »

1955-07-01 - 1955-07-31
image XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie - lipiec 1955 r. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zaprzęgi z wieńcem dożynkowym- Żółków - 1963 r. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zespół muzyczny w strojach ludowych »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zdjęcie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa - osoby na zdjęciu nie rozpoznano »

cały 20 w.
image Wycieczka członkiń z Koła Gospodyń Wiejskich w Żółkowie nad Morskim Okiem w Tatrach »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa przy schronisku nad Morskim Okiem »

cały 20 w.
image Członkowie Kółka Roniczego i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Żółkowie na wycieczce w Tatrach »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Członkowie Kółka Rolniczego i KGW w Żółkowie podczas wycieczki w górach »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Żółkowie podczas jednej z wycieczek »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa podczas spływu Dunajcem - w tle zamek w Niedzicy »

1958 - 10 - 18
image Członkowie Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa na wycieczce w Wieliczce »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Członkowie Kółka Rolniczego i Koło Gospodyń Wiejskich przed pomnikiem gen. Karola Świerczewskiego w Jabłonce »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Obchody 10 lecia działalności Kółek Rolniczych w Polsce Ludowej »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Pochód z darami w trakcie obchodów 10 - lecia działalności Kółek Rolniczych w Polsce Ludowej »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Kobiety z darami plonów podczas 10 - lecia działalności Kółek Rolniczych w Polsce Ludwej »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Kobiety w ludowych strojach podczas 10 - lecia działalności Kólek Rolniczych w Polsce Ludowej »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Niesienie darów w czasie uroczystości 10 - lecia działalności Kółek Rolniczych w Polsce Ludowej »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Uroczyste powitanie władz w trakcie uroczystości 10 - lecia działalności Kółek Rolniczych w Polsce Ludowej »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Genowefa Szerląg wśród kobiet w strojach ludowych »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zespoły muzyczne uświetniające 10 - lecie działalności Kółek Rolniczych w Polsce Ludowej »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z darami plonów »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Wieńce dożynkowe prezentowane przez przedstawicieli Kół Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich »

lata 60.
image VI Kongres Związków Zawodowych w Warszawie - czerwiec 1967 »

lata 60.
image Genowefa Szerląg podczas VI Kongresu Związków Zawodowych w Warszawie w 1967 r. »

1977 - 03 - 15
image Instruktorki Kół Gospodyń Wiejskich w Szkole Społeczno - Politycznego Kształcenia w Jedliczu »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Uroczystość Święta Odrodzenia - 22 lipca - uhonorowanie osób zasłużonych »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa podczas warsztatów rękodzielniczych »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa z wizytą na Słowacji »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Karmienie kur w jeden z wychowalni kurcząt »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Kobiety czytające czasopisma przy biblioteczce »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Stół przygotowany przez członkinie Koło Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zebranie członkiń KGW z panią Genowefą Szerląg »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Stoisko z produktami rolnymi »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Wręczenie nagród młodym sportowcom przez Zbigniewa Drankę »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Konferencja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Uczestnicy konferencji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zebranie Koła Gospodyń Wiejskich »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zdjęcie grupowe członkiń KGW z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Genowefa Szerląg podczas wystawa rękodzielniczej »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Żółkowie w trakcie przygotowywania poczęstunku »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich - wsród nich Genowefa Szerląg »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Członkowie Kółek Rolniczych i członkinie KGW z Żółkowa przy tamie nad Jeziorem Solińskim »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Genowefa Szerląg podczas konferencji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Genowefa Szerląg podczas wizyty na Słowacji »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Genowefa Szerląg wraz z koleżankami z KGW pod pałacem w Warszawskich Łazienkach »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Panie z KGW z Żółkowa pod pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa w czynie społecznym »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Przedstawiciele Kółek Rolniczych w odświętnych strojach ludowych »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Przywitanie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich przy słowackim przedszkolu »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Genowefa Szerląg wraz z koleżanką z Koła Gospodyń Wiejskich »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Genowefa Szerląg wraz z koleżanką z Koła Gospodyń Wiejskich na Słowacji »

lata 60.
image Przemówienie w trakcie spotkania na Słowacji z 1961 r. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Spotkanie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Jedno ze spotkań członkiń Koła Gospodyń Wiejskich »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Maria Tomasik w trakcie spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Wigilijne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Spotkanie szkololeniowe Kół Gospodyń Wiejskich »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Genowefa Szerląg wraz z koleżanką z Koła Gospodyń Wiejskich przy pracy »

lata 80.
image Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle Zbigniew Dranka »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Impreza okolicznościowa Koła Gospodyń Wiejskich w Żółkowie »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Genowefa Szerląg w czasie zimy na zamarzniętej rzece »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Dzieci wystepujące podczas jednej z uroczystości KGW z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Tradycyjne powitanie chlebem i solą gości uczestniczących w uroczystościach 10 - lecia działalności Kółek Rolniczych »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Uczestnicy jednej z zabaw zorganizowanych przez KGW z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Uczestnicy obchodów 10 - lecia działalności Kółek Rolniczych »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Wychowalnia kurcząt »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Uczestnicy wycieczki zorganizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Żółkowie »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Wycieczka integracyjna Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Przemarsz kombatantów II wojny światowej ulicami Jasła »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Spotkanie kombatantów II wojny światowej »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Uroczystość zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zdjęcie pamiątkowe podczas uroczystości związanej z działalnoscią Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Wzniesiene toastu podczas uroczystości związanej z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Spotkanie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Spotkanie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa - osób na zdjęciu nie rozpoznano »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Wzniesienie toastu podczas spotkania - zdjęcie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa - osób na zdjęciu nie rozpoznano »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zdjęcie pamiątkowe podczas wycieczki związanej z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa podczas wycieczki »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Genowefa Szerląg z przyjaciółmi - zdjęcie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Członkowie Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich z księdzem »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Wycieczka związana z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Pamiątkowa fotografia z wycieczki związanej z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Genowefa Szerląg z koleżankami - zdjęcie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zdjęcie pamiątkowe Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Uroczystość chrzcin - zdjęcie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zdjęcie pamiątkowe - związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zdjęcie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zdjęcie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zdjęcie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zdjęcie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zdjęcie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa - osób na zdjęciu nie rozpoznano »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zdjęcie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa - osób na zdjęciu nie rozpoznano »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zdjęcie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa - osób na zdjęciu nie rozpoznano »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zdjęcie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

lata 60.
image Zdjęcie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa - 1961 r. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zdjęcie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Zdjęcie jednego z budynków wykonane w czasie 600 - lecia miasta Jasła »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Michalina Kurowska i E. Dąbrowska w strojach ludowych »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Michalina Kurowska z synem »

lata 20.
image testowy »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.