Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Kolekcja osobista » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)„Michalina Kurowska” » Teczki (jednostki archiwalne)

Teczki (jednostki archiwalne)
Poetka ludowa i działaczka społeczna - Michalina Kurowska urodziła się 22 września 1895 roku w Żółkowie Gmina Jasło. Od najmłodszych lat pisała wiersze, kochała wieś i pracę na roli. „…pisanie jest moim najmilszym zajęciem w wolnych chwilach po pracy przy gospodarstwie, ale niestety ukończyłam tylko cztery klasy szkoły powszechnej w Jaśle w 1906 roku podczas Zaboru Austriackiego… (M. Kurowska- Moje zapiski- Żółków- 1931 rok…)” W prowadzonych przez „młodą poetkę” zapiskach zeszytowych w roku 1908 trzynastoletnia Michalina napisała takie słowa: „Trzeba kochać, to co polskie, to, co nasze, to co swojskie…”. Z okresu I wojny światowej w utworach autorki uwidoczniony jest ból, tęsknota i ciężka dola młodej kobiety- matki borykającej się z problemami dnia codziennego. Druga wojna odbiła piętno na Jej twórczości. Zaangażowana z mężem i synem w walkę o wolność ojczyzny, ponosiła skutki biedy i tułaczej niedoli. Maria Kurowska zmarła 5 lipca 1983 roku. Jej twórczość została opracowana przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach w tomiku poezji pt.”Kocham ja wszystko, co swojskie”. Ofiarodawcami zbioru są: Grzegorz Kurowski (syn poetki), Genowefa Szerląg (działaczka społeczna, związana z Kołem Gospodyń Wiejskich w Żółkowie). Część zbiorów pochodzi także z Kroniki Koła Gospodyń z Żółkowa. Katalog kolekcji dostępny pod adresem: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/katalog%20Michalina%20Kurowska.pdf

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.