Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Kolekcja osobista » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)„Wojciech Breowicz” » Teczki (jednostki archiwalne)

Teczki (jednostki archiwalne)
Wojciech Breowicz urodził się 16 stycznia 1902 roku w Osobnicy koło Jasła, pisarz i działacz ludowy. Zadebiutował w 1920 roku wierszem pt. „Do młodzieży” opublikowanym w „Młodej Polsce”. Autor wierszy wydanych w tomiku poetyckim "Echa wiejskie" (1928). Współtwórca Związku Literatów Ludowych oraz pisma "Wieś-Jej Pieśń". W 1933 w poszukiwaniu pracy wyjechał do Brazylii. Jako działacz polonijny wydał Polską literaturę ludową z wypisami (Kurytyba 1934). W czasie II wojny światowej prezes Związku Ochotników Polskich z Ameryki Południowej, od 1944 walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. W latach 1948-1958 wydawał w Kurytybie pismo "Siewca". Współpracował także z wydawanym w Polsce pismem "Wieś". Współtwórca gazety "Ludowiec Podkarpacki" była to jednodniówka wydawana przez zespół redakcyjny: J. Stanisz, A. Gerlaszyński, J. Siciński, W. Breowicz. Pierwsze pismo na terenie powiatu krośnieńskiego wydawane przez chłopów i dla chłopów. Działacz ruchu ludowego w dwudziestoleciu międzywojennym związany z W. Witosem. W 1937 roku w powiecie krośnieńskim działało 70 kół Stronnictwa Ludowego zrzeszających do 3 tysięcy chłopów. Po wojnie w 1957 roku wrócił do rodzinnej wsi w Osobnicy, tu napisał wiersz pt. "Odwiedziny": "Błękit słońcem lipcowym nad wioską się palił, Łany zbóż falowały na polach - jak morze, Lasem szyby naftowe zalegały w oddali, Prąd elektryczny grał w drutach nad zbożem. Słońcem świecą dwie szkoły w starych lip koronach… Hej! W sąsiedzkim zespole idę z braćmi w pole… I kędy okiem sięgnąć: olbrzymim półkolem Zaległe złote sterty i stogi i kopy!... By w pokoju nam kwitły zaorane łany, By glob nasz opasały pokojowe drogi!" Po powrocie do Brazylii napisał wiersz "Na obczyźnie": "Zdawało mi się, że sosny szumią w Polsce o świcie - a tu słyszę na szczycie gwar piniorów żałosny. Lasy gwaru są pełne, we mgle toną oparnej, A po szczytach gór czarnych wiatr przegania chmur wełnę… Nie wiem zgadnąć nie zdołam, Skąd przyleciał wiatr halny? Może z ziemi oddalonej mym językiem mnie woła?...". Zmarł w Kurytybie w 1966 roku. Katalog kolekcji można zobaczyć na tej stronie: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Katalog_Wojciech_Breowicz.pdf

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.