Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Fotografia » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)„Fotografie dotyczące działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Żółkowie” » Teczki (jednostki archiwalne)

Teczki (jednostki archiwalne)
Michalina Kurowska zapisała pod datą 3 grudnia 1932 roku w kronice Koła Gospodyń Wiejskich w Żółkowie „Już za czasów sanacyjnych społeczeństwo i władze nasze doszły do wniosku, że dobrobyt państwa i życie ludzi pod względem gospodarczo - kulturalnym i społecznym zależy od współpracy kobiet, zwłaszcza zrzeszonych w różne organizacje. To też zaczęto je tworzyć. Jedną z tych była właśnie organizacja Kół Gospodyń Wiejskich przy Kółku Rolniczym mająca na celu uświadomienie ludności w środowisku wiejskim potrzebę podniesienia dobrobytu i rozwoju gospodarstw we wsi. Kiedy od władzy powiatowej otrzymałam polecenie, aby takowe tworzyć nie zwlekałam z wykonaniem. W dniu 3 grudnia 1932 roku w Żółkowie zwołałam zebranie wiejskie, zaprosiłam kobiety, które licznie przybyły. Kobietom z Żółkowa leżała również na sercu sprawa podniesienia swych gospodarstw i nauczenia się czegoś nowego. Liczba członkiń początkowo wynosiła 14 kobiet... Nie mając finansów, podręczników, czasopism członkinie same własnymi siłami starały się zdobyć jakieś fundusze, aby Koło mogło przetrwać... Nawiasowo wspomnieć należy, że Dom Ludowy wybudował własnym kosztem Franciszek Frączek - właściciel młyna i tartaku w Żółkowie i oddał do użytku 15 lipca 1931 roku. Tu właśnie członkinie KGW włożyły wiele swojej ofiarnej pracy. Za uzyskane fundusze z zabaw, przedstawień ludowego zespołu teatralnego zakupiły najpotrzebniejsze przedmioty jak stoły, ławki, krzesła, naczynia (...) W 1934 i 1935 roku członkinie KGW wzięły czynny udział w powiatowym zjeździe Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich. Liczba członkiń wzrosła do 50 kobiet.[źródło: http://kobietynawsi.pl/michalina-kurowska]
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.