Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Kolekcja osobista » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)„Zygmunt Tokarski” » Teczki (jednostki archiwalne)

Teczki (jednostki archiwalne)
Zygmunt Tokarski (1904-1963), doktor nauk medycznych, lekarz społecznik, pionier medycyny przemysłowej i szkolnej w Krośnieńskiem. Urodził się 30 lipca 1904 r. w Kołaczycach. W następnym roku jego rodzina przeniosła się do Jedlicza.. W 1915 r. rozpoczął naukę w jasielskim gimnazjum, którą kontynuował w Prywatnym Gimnazjum OO. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem. Zgodnie z tradycją rodzinną (ojciec Feliks był lekarzem w Jedliczu) wstąpił na Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1929 r. otrzymał dyplom i wkrótce podjął pracę w Szpitalu Miejskim w Katowicach. Głęboka więź rodzinna oraz sympatia dla Jedlicza skłoniły go do powrotu w rodzinne strony. W ostatnich latach przed wojną sprawował funkcję wójta Gminy Jedlicze. Należał do Oddziału Związku Strzeleckiego i uczestniczył w pracy Komitetu Organizacyjnego budowy Domu Legionowo-Strzeleckiego w Jedliczu. Funkcji wójta został pozbawiony przez władze niemieckie. Lata okupacji stały się dla niego okresem wytężonej pracy zawodowej i konspiracyjnej. W okresie wywózki Żydów z Jedlicza uratował dwie osoby, którym udzielił na pewien okres schronienia w swoim domu. Inną osobę pochodzenia żydowskiego przekazał ks. Franciszkowi Robakowi, który wyszukał dla niej odpowiednią kwaterę. Wystawiał robotnikom rafinerii fikcyjne zwolnienia. Poprzez odpowiednie zaświadczenia i sposób leczenia pomógł niektórym osobom uchronić się przed wysłaniem na roboty przymusowe do Niemiec. Pracował potajemnie w służbie sanitarnej Obwodu Armii Krajowej Krosno Wspomagał wspólnie z żoną Adelą więźniów obozu pracy w Szebniach dostarczając im żywność i lekarstwa za pośrednictwem ks. proboszcza Józefa Opioły. Udzielał pomocy medycznej uciekinierom z obozu. Pod koniec okupacji niemieckiej (lato 1944 r.) zabezpieczał pod względem sanitarnym zgrupowanie partyzanckie zlokalizowane w południowej część powiatu i z narażeniem życia udzielał pomocy medycznej rannym partyzantom. Po wojnie pracował jako lekarz przemysłowy w rafinerii (1948-1963), pełnił funkcję kierownika ośrodka zdrowia i przychodni dziecięcej w Jedliczu. Zmarł 7 maja 1963 r. pozostawiając po sobie szczery żal u ludzi oraz pamięć o lekarzu – patriocie i społeczniku.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.