Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 31 wyników:

Dawna wieś Święcany. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Stara chata kryta strzechą w Święcanach. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Budynek, w którym znajdowała się szkoła w Krempnej - 1951 roku. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Rękopis wiersza "Do słońca". rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Dialog ludowy w dwóch odłonach - inscenizacja. fotografia  »
1956 - 02 - 28

Rola Bronki - fragment inscenizacji. rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Rozmowa chłopca z dziewczyną w lesie - inscenizacja. rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Moje utworki - zeszyt z zapiskami inscenizacji i uwtworów. rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Co się odwlecze nie uciecze - inscenizacja z cyklu "Obrazki wiejskie". rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

W gabinecie u doktora - inscenizacja. rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Rola - inscenizacja. rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Rola Matki - inscenizacja. rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ten traktor - inscenizacja. rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

U lekarza w gabinecie - inscenizacja. rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Zebranie kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich - inscenizacja. rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Kosiarze i żniwiarze - inscenizacja. rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pan doktor wyjeżdża na wczasy - inscenizacja. rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Moje utworki - zbiór wierszy. rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Poemat napisany na Dzień Nauczyciela. rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Przemówienie napisane na pożegnanie obrazu Matki Boskiej. rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Zbiór zapisków z lat 1925 - 1960 . rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Zbiór zapisków z 1953 r.. rękopis  »
II poł. 20 w.

Wiersz "O Królowo Polski". rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Wiersz "Polska kobieta". rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Wiersz "Na rozkaz pana...". rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Wiersz "Śpiewa ptaszek". rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Wiersz "Nasz polski zwyczaj". rękopis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Zespół muzyczny w strojach ludowych. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Przedstawiciele Kółek Rolniczych w odświętnych strojach ludowych. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Wychowalnia kurcząt. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Zdjęcie związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich z Żółkowa. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.