Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 278 wyników:

List Antoniny Gałuszki do męża Franciszka z 1943 r.. pamiętnik  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List do M. Kurowskiej od Biskupa Stanisława Jakiela. list  »
1973 - 08 - 11

List Osadnika polskiego w Paranie. wiersz  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List do Wojciecha Breowicza z Tygodnika Piast. list  »
1919 - 11 - 14

List do Wojciecha Breowicza z Tygodnika Piast - z 1933 r.. list  »
1933 - 09 - 12

List od Roberta Rydza. list  »
1921 - 09 - 07

List od Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast". list  »
1931 - 03 - 06

List od Józefa Kapuścińskiego z 1929 r.. list  »
1929 - 06 - 28

List od Józefa Kapuścińskiego z 1922 r.. list  »
1922 - 08 - 24

List od Józefa Kapuścińskiego z 1922 r.. list  »
1922 - 12 - 04

List od Józefa Kapuścińskiego z 1923 r.. fotografia  »
1923 - 02 - 14

List od Józefa Kapuścińskiego z października 1922 r.. list  »
1922 - 10 - 02

List od Józefa Kapuścińskiego z lipca 1922 r.. list  »
1922 - 07 - 24

List z wydawnictwa "Siew Wolności". list  »
1924 - 05 - 09

List z wydawnictwa "Siew Wolności" z 1924 r.. list  »
1924 - 04 - 10

List od Pawła Kubisza. list  »
1926 - 03 - 27

List do Wojciecha Breowicza. list  »
1927 - 03 - 15

List od Pawła Kubisza. list  »
1927 - 01 - 29

List do Wojciecha Byczka. list  »
1928 - 09 - 04

List od Księgarni państwowych "Lot". list  »
1928 - 10 - 28

List od przyjaciela do Wojciecha Breowicza z 1929 r.. list  »
1929 - 08 - 13

Podziękowanie za nadesłane pisma. list  »
1929 - 04 - 13

List od Stanisława Grzybały do Wojciecha Breowicza. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List od Eugeniusza Bielewicza. list  »
1932 - 06 - 03

Podziękowanie za otrzymany list od Wojciecha Breowicza. list  »
1932 - 08 - 03

Podziękowanie od Eugeniusza Bielewicza za nadesłane wiersze. list  »
1933 - 12 - 04

List od Eugeniusza Bielewicza z 1933 r.. list  »
1933 - 04 - 19

List do Wojciecha Breowicza od K.Ł.Lesiowskiej . list  »
1933 - 08 - 30

List do Wojciecha Breowicza od K.Ł.Lesiowskiej z podziękowaniem za list i wiersze. list  »
1933 - 08 - 30

Listy od przyjaciela z 1933 r.. list  »
1933 - 09 - 01

Listy od przyjaciela z listopada 1933 r. dotyczące publikacji wierszy Wojciecha Breowicza. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List od przyjaciela z listopada 1933 r. . list  »
1933 - 08 - 28

List od Pawła i Władka . list  »
1933 - 10 - 20

List od przyjaciela z 1934 r.. list  »
1934 - 03 - 04

List z "Polskiej Prawdy w Brazylii". list  »
1934 - 07 - 02

List z Oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej. list  »
1934 - 11 - 13

Spis książek wysłanych do Wojciecha Breowicza. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Spis książek wysłanych do Terezyny. list  »
1934 - 11 - 13

List od Stefana Miechowicza. list  »
1934 - 12 - 22

List skierowany do Rodaków, Junaków dorzecza Ivahy, Parany. list  »
1935 - 01 - 03

List od Stanisława Juchy. list  »
1935 - 02 - 05

List z Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej. list  »
1935 - 02 - 04

List od sekretarza Ligi Morskiej i Kolonialnej. list  »
1935 - 01 - 22

List od uczniów kl. VI z Gimnazjum C. Waszczyńskiej z Łodzi. list  »
1935 - 02 - 05

List od Stefana Miechowicza. list  »
1935 - 03 - 11

List z pisma katolickiego "Polska Prawda" . list  »
1939 - 08 - 24

Potwierdzenie nadania listu z " Gazety Polskiej w Brazylii" . list  »
1939 - 12 - 09

List z " Gazety Polskiej z 1940 r.. list  »
1940 - 01 - 05

List z " Gazety Polskiej" z 1940 r.. list  »
1940 - 01 - 24

List z Gazety Polskiej z lutego 1940 r.. list  »
1940 - 02 - 16

List w sprawie zbiórki pieniędzy na ofiary wojny. list  »
1940 - 02 - 22

Wykaz czytelników "Gazety Polskiej". list  »
1940 - 02 - 23

List z Gazety Polskiej z marca 1940 r.. list  »
1940 - 03 - 05

List z " Gazety Polskiej" z kwietnia 1940 r.. list  »
1940 - 04 - 08

List z Gazety Polskiej z lipca 1940 r.. list  »
1940 - 07 - 26

List z Gazety Polskiej z sierpnia 1940 r.. list  »
1940 - 07 - 26

List z Gazety Polskiej z grudnia 1940 r.. list  »
1940 - 12 - 17

List od Jakuba . list  »
1941 - 10 - 27

Odpowiedź na list Wojciecha Brewoicza w sprawie książek dla dzieci uczęszczających do szkoły. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List w sprawie dostarczenia książek . list  »
1934 - 10 - 13

List od Rudolfa Tożyńskiego. list  »
1934 - 09 - 24

List z Oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej. list  »
lata 30.

List od Józefa Gieburowskiego. list  »
1942 - 07 - 02

List z czerwca 1942 r.. list  »
1942 - 06 - 21

List do Jana Penczkowskiego. list  »
1942 - 07 - 02

List od Władysława Turka. list  »
1834 - 08 - 02

List z redakcji Gazety Grudziądzkiej. list  »
1934 - 09 - 03

List z redakcji Gazety Grudziądzkiej. list  »
1934 - 08 - 25

List od Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół w Brazylii. list  »
1937 - 03 - 24

List z tygodnika Rola. list  »
1930 - 01 - 11

List z Akcji Literackiej – czasopisma miesięcznego. list  »
1935 - 05 - 22

List od przyjaciela Józefa Kapuścińskiego. list  »
1935 - 04 - 23

List z Przemyśla od Józefa Kapuścińskiego z 1947 r.. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List od Józefa Kapuścińskiego. list  »
1948 - 08 - 10

List od Józefa Kapuścińskiego. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List od Józefa Kapuścińskiego. list  »
1946 - 06 - 23

List z tygodnika Przyjaciel Ludu. list  »
1930 - 01 - 09

List ze Światowego Związku Polaków z Zagranicy . list  »
1935 - 05 - 02

List ze Światowego Związku Polaków z Zagranicy do Zygmunta Maciejczyka. list  »
1935 - 05 - 31

Potwierdzenie wysłania listu. list  »
1936 - 03 - 25

Potwierdzenie wysłania listu do Związku Kobiet w Warszawie. list  »
1936 - 03 - 25

List ze Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. list  »
1936 - 02 - 18

List W. Breowicza do Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. list  »
1936 - 03 - 22

List od Józefa Kapuścińskiego . list  »
1936 - 12 - 12

List do Wojciecha Breowicza z 1936 r.. list  »
1936 - 02 - 29

List z redakcji Polskiej Prawdy w Brazylii. list  »
1936 - 02 - 29

List Wojciecha Breowicza do redakcji Gazety Grudziąckiej. list  »
1936 - 03 - 15

List z Gazety Polskiej w Brazylii. list  »
1936 - 10 - 05

List do Wojciecha Breowicza . list  »
1936 - 11 - 09

List od Referenta Oświaty. list  »
1936 - 11 - 30

List od redakcji Polskiej Prawdy w Brazylii. libretto  »
1936 - 12 - 23

List z Wydziału Oświaty. list  »
1937 - 01 - 14

List z Wydziału Oświaty. list  »
1937 - 01 - 08

List z Wydziału Oświaty. list  »
1937 - 02 - 14

List z Polskiej Prawdy z Brazylii. list  »
1937 - 02 - 20

List od Zrzeszenia Nauczycielstwa Szkół Polskich. list  »
1937 - 03 - 06

List do Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. list  »
1935 - 08 - 09

List w sprawie Związku Literatów Ludowych. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Potwierdzenie wysłania listów z 1935 r.. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List z Gazety Polskiej w Brazylii. list  »
1936 - 05 - 29

List z Zakładu Graficznego i Wydawniczego Wiktora Kulerskiego. list  »
1936 - 04 - 21

List do Wojciecha Breowicza z 1937 r.. list  »
1937 - 11 - 15

List do Wojciecha Breowicza z 1933 r.. list  »
1933 - 07 - 29

List do Wojciecha Breowicza. list  »
1937 - 07 - 30

List od księdza Walentego. list  »
1941 - 10 - 06

List z Ambasady Brazylijskiej. list  »
1944 - 05 - 11

List od Antoniego Olchy. list  »
1948 - 03 - 10

List od Heleny Werpachowskiej. list  »
1949 - 12 - 22

List do inżyniera Władysława Federowicza . list  »
1959 - 12 - 04

List do inżyniera Władysława Federowicza. list  »
1958 - 04 - 09

List od Władysława Federowicza. list  »
1958 - 04 - 28

List od Władysława Federowicza. list  »
1959 - 12 - 28

List do Władysława Federowicza. list  »
1960 - 01 - 17

List od Władysława Federowicza. list  »
1964 - 12 - 03

List od Władysława Federowicza. list  »
1961 - 05 - 19

Krótka informacja o nadaniu listu. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Informacja o odbiorcy listu. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List do Dutkiewicza. list  »
1959 - 11 - 20

List do dr Piotra Głowackiego. list  »
1959 - 11 - 08

List do redakcji tygodnika "7 dni". list  »
1961 - 01 - 11

List od Franciszka Klucha. list  »
1960 - 09 - 10

List od Franciszka Klucha. list  »
1960 - 12 - 24

List od Franciszka Klucha. list  »
1960 - 11 - 19

List od B. Olszewskiego. list  »
1960 - 08 - 27

List od B. Olszewskiego. list  »
1961 - 09 - 13

List do B. Olszewskiego od W. Breowicza. list  »
1961 - 09 - 18

List do redaktora „Ludu”. list  »
1961 - 08 - 14

List do Ludwika R. Gajewskiego. list  »
1960 - 09 - 27

List do Wojciecha Breowicza. list  »
1960 - 10 - 02

List od Stanisława Pylaka. list  »
1960 - 12 - 27

List do Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego. list  »
1960 - 02 - 19

List od Redaktora naczelnego tygodnika „7 Dni”. list  »
1961 - 07 - 13

List od Redaktora naczelnego tygodnika „7 Dni" - 1961 r.. list  »
lata 60.

List do Wiery Sokołowiczowej. list  »
1961 - 05 - 13

List od Wiery Sokołowiczowej. list  »
1961 - 02 - 03

List do Pana Hryńcza. list  »
1961 - 05 - 21

List od Wiery Sokołowiczowej. list  »
1961 - 04 - 17

List od Wiery Sokołowiczowej. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List do przyjaciela Władysława Topaczewskiego. list  »
1961 - 08 - 27

List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego. list  »
1960 - 07 - 11

List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego. list  »
1960 - 10 - 10

List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego. list  »
1961 - 02 - 12

List do przyjaciela Władysława Topaczewskiego. list  »
1961 - 10 - 13

List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego. list  »
1961 - 03 - 05

List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego. list  »
1961 - 06 - 07

List od przyjaciela Władysława Topaczewskiego. list  »
1962 - 03 - 20

List od Longina Panasiewicza. list  »
1961 - 04 - 20

List od Longina Panasiewicza. list  »
1961 - 07 - 20

List do Wojciecha Breowicza z Porto Alegre. list  »
1961 - 03 - 25

List do Władysława Dudkiewicza. list  »
1961 - 04 - 16

List do ks. Józefa Zająca. list  »
1962 - 11 - 01

List do Zarządu Głównego Stronnictwa Ludowego. list  »
1963 - 02 - 15

List od dr Felixa Werpachowskiego. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List do redaktora "Ludu". fotografia  »
1961 - 10 - 11

List do redaktora "Ludu". list  »
1962 - 01 - 18

List od Władysława Federowicza. list  »
1962 - 12 - 26

List od Antoniego Olcha. list  »
1962 - 04 - 10

List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka. list  »
1962 - 08 - 19

List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka. list  »
1962 - 09 - 28

List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka. list  »
1961 - 12 - 26

List od Wojciecha Breowicza do Stefana Pochwatka. list  »
1962 - 01 - 12

List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka. list  »
1961 - 02 - 10

List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka. list  »
1961 - 05 - 18

List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka. list  »
1961 - 10 - 02

List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka. list  »
1961 - 07 - 18

List do Wojciecha Breowicza od Stefana Pochwatka. list  »
1961 - 08 - 15

List do Wojciecha Breowicza od Stanisława Bućko. list  »
1962 - 01 - 01

List do redakcji "7 Dni". fotografia  »
1963 - 09 - 27

List od ks. Józefa Zająca. list  »
1963 - 07 - 17

List do ks. Józefa Zająca. list  »
1963 - 07 - 20

List do dr Władysława Chojnackiego. list  »
1964 - 08 - 28

List do dr Władysława Chojnackiego. list  »
1964 - 10 - 20

List od W. Wułkiewicza. list  »
1964 - 03 - 20

List do Karoliny . list  »
1964 - 04 - 01

List od Władysława Federowicza. list  »
1961 - 02 - 16

List do Polskiego Radia w Warszawie. list  »
1965 - 11 - 24

List z jednej z redakcji do Wojciecha Breowicza. list  »
1924 - 09 - 24

List z jednej z redakcji do Wojciecha Breowicza. list  »
1924 - 05 - 01

List z Małopolskiego Związku Młodzieży. list  »
1928 - 06 - 14

List do Wojciecha Breowicza. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List do Wojciecha Breowicza. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List od redaktora "Kalendarza Kółek Rolniczych" . list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List od Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. list  »
1928 - 12 - 13

List z redakcji "Młody Narodowiec". list  »
1828 - 10 - 28

List do Wojciecha Breowicza. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Listy od Dyducha i Dąbrowskiego. list  »
1931 - 01 - 02

List od A. Żbikowskiego. list  »
1931 - 10 - 27

List z Wydawnictwa ODRODZENIE. list  »
1933 - 01 - 14

List od Karola Macka z Brzezinki. list  »
1933 - 09 - 08

List od Józefa Kapuścińskiego. list  »
1934 - 04 - 17

List od Antoniego Jabruckiego. list  »
1934 - 06 - 09

List od Władysława Hetmana. list  »
1934 - 07 - 19

List z Warszawy . list  »
1934 - 08 - 18

List od B. Politowicza . list  »
1934 - 08 - 09

List od Stefana Konczalskeigo . list  »
1934 - 08 - 19

List od Jana Więcka. list  »
1934 - 09 - 05

List od naczelnika gminy Karola Prileńskiego. list  »
1934 - 09 - 15

List od Stanisława Zuchary. list  »
1933 - 10 - 08

List od Piotra Paliwody. list  »
1933 - 10 - 10

Listy od dr. R. Gajdy i F. Gwiazdy. list  »
1934 - 12 - 13

List od Szczepana Sieji. list  »
1934 - 06 - 05

List z Lwowa. list  »
1935 - 04 - 14

List od Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Jubileuszowych Wojciecha Wiącka. list  »
1936 - 09 - 10

Telegram do Marii Bienia. list  »
1939 - 11 - 25

List od Zygmunata Lukasa. list  »
1949 - 04 - 09

List do Wojciecha Breowicza. list  »
1947 - 11 - 14

List do rodziny Kumyczków. list  »
1947 - 10 - 23

List od mjr Zielińskiego i kapitana Kamińskiego do dr Jeorge de Carvalho. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List z Łańcuta. list  »
1953 - 06 - 08

List od Mieczysława Szarfa. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List od Ludwika Piotrowskiego. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List do Młodzieży i Władysława Romanowskiego. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Telegram do Wojciecha Breowicza. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List od Janiny M. Urban. list  »
1960 - 08 - 18

List do Jerzego Kossowskiego . list  »
1960 - 12 - 07

List do Jerzego Kossowskiego. list  »
1960 - 08 - 20

List od Jerzego Kossowskiego. list  »
1961 - 01 - 02

List od Jana Izydorczyka. list  »
1960 - 11 - 17

Korespondencja z Marianem Hesslem. list  »
1960 - 10 - 21

List od Mariana Hessla. list  »
1961 - 01 - 17

List od Mariana Hessla. list  »
1960 - 08 - 12

List od Mariana Hessla. list  »
1960 - 02 - 08

List od Mariana Hessla. list  »
1962 - 09 - 17

List od Mariana Hessla. list  »
1960 - 12 - 23

List od Teofila Kempy. list  »
1960 - 12 - 29

List od Teofila Kempy. list  »
1962 - 01 - 02

List od Teofila Kempy. list  »
1960 - 05 - 21

List od Teofila Kempy. list  »
1962 - 05 - 18

List od Teofila Kempy. list  »
1961 - 03 - 20

List od Teofila Kempy. list  »
1961 - 06 - 12

List od Teofila Kempy. list  »
1960 - 11 - 27

List do Wojciecha Breowicza dotyczący Zjazdu poetów i Działaczy polonijnych w Kurytybie. list  »
1960 - 12 - 26

List do Komisji Literackiej w Kurytybie. list  »
1961 - 04 - 26

List do Michała Sekuły. list  »
1960 - 11 - 25

List do Michała Sekuły, Hessla, Pochwatka, Kubistego. fotografia  »
1960 - 10 - 10

List do Michała Sekuły. list  »
1961 - 01 - 10

List od Michała Sekuły. list  »
1961 - 01 - 16

List od Michała Sekuły. list  »
1961 - 01 - 28

List do Michała Sekuły. list  »
1961 - 02 - 07

List do Michała Sekuły. list  »
1961 - 08 - 05

List od Michała Sekuły dotyczący przyjazdu do Kurytyby. list  »
1961 - 12 - 18

List od Michała Sekuły z podziękowaniem za życzenia. list  »
1963 - 07 - 26

List od Romana Wachowicza. list  »
1961 - 05 - 15

List od Jana Dziworskiego. list  »
1961 - 05 - 20

List do Jana Dziworskiego. list  »
1961 - 06 - 25

List do Jana Dziworskiego. list  »
1961 - 08 - 20

List do Jana Dziworskiego. list  »
1961 - 09 - 15

List od Eugeniusza Wiśniewskiego. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List Wojciecha Breowicza do Eugeniusza Wiśniewskiego. list  »
1961 - 08 - 05

List od Stanisława Karpińskiego. list  »
1961 - 07 - 05

List od Jana Gwadery. list  »
1961 - 05 - 09

List od Jana Gwadery. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List od Romana Skorupskiego. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List od Romana Skorupskiego. list  »
1960 - 11 - 27

List od Romana Skorupskiego. list  »
1960 - 12 - 12

List od Romana Skorupskiego. list  »
1961 - 02 - 19

List od Romana Skorupskiego. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List od Romana Skorupskiego. list  »
1961 - 05 - 02

List od Romana Skorupskiego. list  »
1961 - 05 - 07

List od Romana Skorupskiego. list  »
1961 - 05 - 29

List od Romana Skorupskiego. list  »
1961 - 07 - 31

List od Romana Skorupskiego. list  »
lata 60.

List do Romana Skorupskiego od Wojciecha Brewoicza. list  »
1962 - 01 - 12

List do Grabiasa od Wojciecha Breowicza. fotografia  »
1961 - 01 - 23

List z Porto Alegre do Wojciecha Breowicza. list  »
1961 - 09 - 15

List od Juliana Lago z Ponta Grossa. list  »
1961 - 03 - 09

List do Wojciecha Breowicza z Virmond. list  »
1961 - 03 - 10

List do Wojciecha Brewoicza z Santa Rosa. list  »
1961 - 03 - 17

List od W. Radeckiego. list  »
1961 - 04 - 04

List od Adeli Wojtasiewicz. list  »
1961 - 08 - 17

List od Migueliny Korzekwa. list  »
1961 - 08 - 10

List od J. Grabiasa. list  »
1961 - 02 - 02

List Wojciecha Breowicza do Rodaków: Stanisława Pylaka, rodziny Sokołowicz, Jerzego Semeniuka i Jana Dysarza. list  »
1961 - 09 - 03

List od E. Kornanda z Polish Ocean Lines. list  »
1962 - 05 - 24

List Wojciecha Breowicza do Biblioteki Publicznej w Paranie. list  »
1962 - 05 - 30

Pismo do Józefa Szymczyka od C. k. okregowej Rady szkolnej. list  »
1902-07-15

Koperta z listu Antoniny Gałuszki z 1943 r. wysłany w Krakowie . list  »
1943-12-20

List dziękczynny Katarzyny Skrot zam. we Lwowie dziękujący szebnianom za pomoc udzieloną jej córce i siostrzenicy przebywającym w obozie hitlerowskim w Szebniach. fotografia  »
1962-10-12

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.